WYSIWYG Web Builder
Uitnodiging voor ,,ANGERSE OLDTIMER CLUB” leden en vrienden.
Op vrijdag 18 november 2022 is de jaarlijkse evaluatieavond /
contactavond in ons clubhuis, “Herberg De Letste Stuyver” aan de
Molenstraat 6 te Angeren.
Graag om 20.00 uur aanwezig, u wordt ontvangen met een kopje koffie /
thee , aangeboden door de ,,Angerse Oldtimer Club”.
De partners van clubleden, ook die geen lid zijn, kunnen en mogen
uiteraard ook meekomen, zij zijn dus van harte welkom om eens de sfeer
te proeven en te luisteren, hoe het er aan toe gaat bij de ,,Angerse
Oldtimer Club”.
We beginnen om 20.15 uur met een korte opening door de Voorzitter.
Dit jaar geen activiteit of lezing,
Maar word het een gezellige Koffieklets
De voorzitter zal in de loop van de avond terugkijken op het afgelopen
oldtimer buitenseizoen 2022.
Mede organisator Theo Visser, zal een verslag doen van ,,Het Nachtje
Elders Slapen”.
Wie nog wat te schrijven of kopie heeft voor de ‘Angerse Oldtimer Info’, kan
dit door geven aan onze hoofdredactrice, Yvonne van Hoorn E-mail
vanhoornyvonne@gmail.com of naar één van de bestuursleden. Wie
neemt de pen ter hand. Vertel ook eens een verhaaltje, bijv. hoe u aan uw
eerste voertuig bent begonnen, wat nu een oldtimer zou zijn. De
DEADLINE voor de ‘Angerse Oldtimer Info’ is, 01 december 2022.
Tot ziens op de evaluatieavond.
Namens het bestuur.
Piet van Gellecum.